CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

I/ CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1/ Thanh toán tại công ty

Thanh toán trực tiếp tại công ty/ cơ sở của chúng tôi.

Hợp tác xã Tân Phú Tây

Mã số thuế: 1301078107, Cấp ngày 15/11/2018, Cấp bởi: UBND huyện Mỏ Cày Bắc - Phòng Tài Chính - Kế hoạch

Địa chỉ: ấp Tân Thuận Ngoài, Xã Tân Phú Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Điện thoại: 0397143540

Email: htxtanphutay@gmail.com

Nhân viên công ty/ cở sở sẽ trực tiếp thu phí số lượng đơn hàng khách hàng cần mua.

Lưu ý: Quý khách kiểm tra giao dịch cần thận trước khi rời đi.

2/ Thanh toán khi nhận hàng

COD (dịch vụ giao hàng nhận tiền): Nhân viên vận chuyển thu tiền mặt khi giao hàng đến Quý khách.

Lưu ý: Quý khách kiểm tra đơn hàng, thanh toán cho nhân viên vận chuyển đầy đủ, ký xác nhận đơn hàng.

3/ Thanh toán trực tuyến

Quý khách thanh toán theo thông tin tài khoản trên website, thông tin tài khoản có thể thay đổi tùy theo tình hình kinh doanh, người quản lý website.

Lưu ý: chỉ chuyển thông tin chính xác trên website cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc Quý khách thanh toán thông tin khác với thông tin trên website.